კონტაქტები

თქვენთვის საინტერესო საკითხებზე შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ დირექტორს, „უკუკავშირის“ ფორმაში შეტყობინების გაგზავნით. ყველა შეტყობინება კონფიდენციალურია.

8 Lech and Maria
Kaczynski St, Batumi

ორ-პარ 9:00 - 18:00