საზღვაო სააგენტო ”Briese Crewing Georgia”

ჩვენ უზრუნველვყოფთ მომსახურების სრულ სპექტრს, რომელიც დაკავშირებულია გერმანული სანაოსნო კომპანიის Briese Schiffahrt GmbH გემებზე STCW 95 საერთაშორისო კონვენციის მოთხოვნების თანახმად სერტიფიცირებული ყველა საზღვაო სპეციალობის მაღალკვალიფიციური კანდიდატების შერჩევასთან, დაკომპლექტებასა და დასაქმებასთან

ანკეტის შევსება
ჩვენი ლიცენზიები

ჩვენი ლიცენზიები

certificat
უფასო კონსულტაცია, ტესტირება და დასაქმება

უფასო კონსულტაცია, ტესტირება და დასაქმება

დაწინაურების შესაძლებლობები

დაწინაურების შესაძლებლობები

ხელფასის რეგულარულად დარიცხვა

ხელფასის რეგულარულად დარიცხვა

მეზღვაურთა ყველა სამგზავრო ხარჯის კომპენსაცია

მეზღვაურთა ყველა სამგზავრო ხარჯის კომპენსაცია

მეზღვაურთა სიცოცხლის დაზღვევა

მეზღვაურთა სიცოცხლის დაზღვევა

ჩვენს შესახებ

საზღვაო სააგენტომ ”Briese Crewing Georgia” თავისი საქმიანობა დაიწყო 2023 წლის 1 თებერვალს როგორც Briese Crew Management Germany-ს ერთ-ერთმა განყოფილებამ. საზღვაო სააგენტო ”Briese Crewing Georgia” სრულად ლიცენზირებულია MLC (საზღვაო ნაოსნობაში შრომის შესახებ 2006 წლის კონვენცია) კონვენციის მოთხოვნების შესაბამისად. ჩვენ უზრუნველვყოფთ მომსახურების სრულ სპექტრს, რომელიც დაკავშირებულია გერმანული სანაოსნო კომპანიის Briese Schiffahrt GmbH გემებზე STCW 95 საერთაშორისო კონვენციის ყველა მოთხოვნის თანახმად სერტიფიცირებული ყველა საზღვაო სპეციალობის მაღალკვალიფიციური მეზღვაურების შერჩევასთან, დაკომპლექტებასა და დასაქმებასთან

ვრცლად
ჩვენს შესახებ
ჩვენი ფლოტი

ჩვენი ფლოტი

კომპანია Briese Schiffahrt GmbH & Co Kg წარმოადგენს ერთ-ერთ წამყვან სანაოსნო კომპანიას მსოფლიოში, რომელსაც აქვს სტაბილური დინამიური განვითარებისა და ტვირთების გადაზიდვის მოცულობის გაზრდის ტენდენცია და წარუდგენს მუშაობას თანამედროვე სრულად ავტომატიზირებულ გემებზე (გემების საშუალო ასაკია 7 წელი), რომლებიც აღჭურვილია ყველა საკონვენციო მოთხოვნების თანახმად, რაც გემების მაღალეფექტური, უავარიო ექსპლუატაციის და ეკიპაჟების უსაფრთხო მუშაობის უზრუნველყოფის საშუალებას იძლევა.

ვრცლად

ჩვენი დასაქმების მომსახურება არის სრულად უფასო, ჩვენ არ ვიღებთ არანაირ საკომისიოს.

ანკეტის შევსება

საკადეტო პროგრამა

ვრცლად
ჩვენს შესახებ

ასაკი 18
წლის ზემოთ

საზღვაო დოკუმენტების პაკეტის არსებობა

ცნობა- დახასიათება უმაღლესი სასწავლებლიდან

ინგლისური სასაუბრო ენის ცოდნა